זוית היקפית במעגל הנשענת על קוטר, המשפט ההפוך, עמ׳ 292-291 - דוגמאות א׳ - ב׳