תקציר זויות היקפיות הנשענות על אותה קשת

עמ' 288 - דוגמה ב'