תקציר עמ' 289 - ת. 7

פתרון תרגיל בנושא זוית היקפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה קשת