תקציר זוית היקפית

הגדרת הזוית ההיקפית, זוית היקפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה קשת, עמ׳ 287 - דוגמה א׳