תקציר עמ' 38 - ת. 33

מציאת תחום הגדרה של פונקציה מעריכית