תקציר עמ' 37 - ת. 26

מציאת תחומים עם פונקציות מעריכיות