תקציר עמ' 37 - ת. 16

פתרון אי שוויונות מעריכיים ממעלה שנייה