תקציר עמ' 35 - ת. 4

מציאת נקודות החיתוך של שתי פונקציות בדרך גרפית