תקציר עמ' 34 - ת. 28

מציאת נקודות החיתוך של שתי פונקציות מעריכיות