תקציר עמ' 33 - ת. 12

מציאת המשתנה x המופיע במעריך