תקציר פונקציה מעריכית

הגדרת פונקציה מעריכית, תכונות הפונקציה המעריכית