תקציר עמ' 31 -ת. 61

פתרון משוואה מעריכית ממעלה שנייה על ידי חיבור וחיסור בין הבסיסים