תקציר עמ' 30 - ת. 44

פתרון משוואה מעריכית ממעלה ראשונה על ידי חיבור וחיסור בין הבסיסים