תקציר חיבור וחיסור בסיסים

פתרון משוואות מעריכיות על ידי פעולות חיבור וחיסור בין הבסיסים, עמ׳ 29 - דוגמאות ב׳ - ג׳