תקציר משוואות מעריכיות

פתרון משוואות מעריכיות על ידי מציאת בסיס משותף והשוואת מעריכים, עמ׳ 28 - דוגמה א׳