תקציר עמ' 28 - ת. 65

מציאת מספר בחזקת מעריך רציונאלי