תקציר עמ' 27 - ת. 53

מציאת מספר גדול יותר מבין שני מספרים ללא מחשבון