תקציר עמ' 26 - דוגמאות ב'- ג'

מציאת מספר גדול יותר מבין שני מספרים ללא מחשבון, מציאת מספר בחזקת מעריך רציונאלי