תקציר ביטול שורש במכנה

כתיבת שבר כך שבמכנה לא יופיע שורש, ביטול אי רציונאליות המכנה, עמ׳ 21 - דוגמה ה׳