תקציר עמ' 23 - ת. 66

מציאת מספר גדול יותר מבין שני מספרים הכוללים שורשים, ללא מחשבון