תקציר עמ׳ 21 - דוגמה ד׳

מציאת מספר גדול יותר מבין שני מספרים הכוללים שורשים, ללא מחשבון