הכנסה אל תוך השורש של כופל שמופיע לפני השורש, הוצאת מספר שלם מתוך השורש, עמ׳ 21-20 - דוגמאות ב׳ - ג׳