תקציר עמ' 22 - ת. 16

פתרון תרגיל בנושא הגדרת השורש