תקציר עמ' 18 - ת. 50

מציאת מספר גדול יותר מבין שני מספרים ללא מחשבון