תקציר עמ' 17 - ת. 19

חישוב ללא מחשבון ושימוש בהגדרת מעריך שלילי