תקציר עמ' 141 - דוגמה ד'

הוכחה כי הישר העובר דרך אמצעי מיתרים נתונים,  מקביל לציר הפרבולה