הוכחה כי הישר העובר דרך אמצעי מיתרים נתונים,  מקביל לציר הפרבולה