תקציר עמ' 141 - דוגמה ג'

הוכחת תכונות בפרבולה עם הנורמל בנקודה שעל הפרבולה