תקציר הוכחת תכונות בפרבולה עם משיק לפרבולה

עמ׳ 140 - דוגמה ב׳