תקציר עמ' 143 - ת. 8

הוכחת תכונות בפרבולה עם משוואת הפרבולה