תקציר עמ' 138 - ת. 18

פתרון תרגיל עם פרמטר בנושא פרבולה עם מעגל