תקציר עמ' 137 - ת. 11

חיתוך והשקה בין פרבולה ומעגל, מציאת משוואת פרבולה