תקציר פרבולה עם מעגל

השקה בין פרבולה ומעגל, עמ׳ 134-133 - דוגמה א׳