תקציר עמ' 131 - ת. 14

מציאת נקודת השקה של ישר ופרבולה