תקציר מציאת משוואת הפרבולה על פי משיק לפרבולה

עמ׳ 129 - דוגמה ב׳