תקציר מציאת משוואת משיק לפרבולה על פי שיפוע המשיק

עמ׳ 128 - דוגמה א׳