תקציר עמ' 127 - ת. 20

פתרון תרגיל בנושא המצב ההדדי של ישר ופרבולה הכולל מציאת פרמטר