תקציר עמ' 126 - ת. 8

מציאת משוואת המשיק ומשוואת הנורמל לפרבולה בנקודה שעליה