תקציר משוואת הנורמל לפרבולה בנקודה שעליה

הנוסחה למציאת משוואת הנורמל לפרבולה בנקודה שעליה, המצב ההדדי של ישר ופרבולה