תקציר משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה

הגדרת משיק לפרבולה, הנוסחה למציאת משוואת המשיק לפרבולה בנקודה שעליה, עמ׳ 124 - דוגמה