תקציר עמ' 122 - ת. 24

פתרון תרגיל עם פרמטרים בנושא משוואת הפרבולה