פתרון תרגיל חישוב בנושר משוואת הפרבולה, מציאת קודקודי משולש שנמצאים על פרבולה