תקציר עמ' 120 - ת. 11

פתרון תרגיל חישוב בנושר משוואת הפרבולה, מציאת קודקודי משולש שנמצאים על פרבולה