תקציר מיתרים וקטרים בפרבולה

הגדרת מיתר וקוטר בפרבולה, עמ׳ 118 - דוגמה ג׳