תקציר משוואת הפרבולה ותיאורה הגרפי

הגדרת הפרבולה, המשוואה האלגברית של הפרבולה, התיאור הגרפי של הפרבולה, עמ׳ 118-117 - דוגמאות א׳ - ב׳