תקציר הוכחת תכונות במעגל - משיק למעגל

הוכחת תכונות במעגל באמצעות משיק למעגל, עמ׳ 114 - דוגמה ב׳