תקציר הוכחת תכונות במעגל - משוואת המעגל

הוכחת תכונות במעגל באמצעות גיאומטריה אנליטית ומשוואת המעגל, עמ׳ 113 - דוגמה א׳