תקציר עמ' 110 - ת. 6

מציאת רדיוס מעגל קנוני, משוואת מעגל ומשוואת משיק