תקציר שני מעגלים

המצב ההדדי של שני מעגלים, מעגלים משיקים, עמ׳ 104 - דוגמה א׳