תקציר עמ' 102 - ת. 32

פתרון תרגיל בנושא האורך של משיק למעגל