תקציר עמ' 101 - ת. 24

מציאת משוואת המעגל על פי המשיק, מציאת נקודת ההשקה של ישר עם מעגל