תקציר עמ' 100 - ת. 13

מציאת משוואת המעגל על פי המשיק